100. rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada Polska obchodziła 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Z okazji Święta Niepodliegłości 10 listopada w domu Polskim odbyło się spotkanie świąteczne:
1) Prezentacja „Droga do Niepodległości w Zwierciadle Polskiej Sztuki».
2) Quiz “Polska Niepodległa”.

—————————-

11 ноября Польша отмечала 100-летие обретения независимости. По этому случаю 10 ноября в Доме Польском состоялась замечательная праздничная встреча:
1) Презентация “Путь к независимости в зеркале польского искусства”.
2) Квиз “Polska Niepodległa”.